0216 422 72 72

YANGIN ALGILAMA SİSTEMLERİ

Acil Durum Yönlendirmeleri

Acil durum yönlendirmeleri birden fazla çıkışı olan binalarda kullanıcıların çıkışlara kolaylıkla ulaşabilmeleri için uygulaması yapılan yönlendirme işaretleridir.

Acil durum yönlendirmelerinin hangi büyüklükte olması gerektiği, ne kadar yükseğe ve binanın hangi bölümlerinde konuşlanması gerektiği gibi teknik konular Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğinin 73. Maddesinde detayları ile saptanmıştır.